Audyt kontrolny jest narzędziem skierowanym dla Firm posiadających wdrożony system bezpieczeństwa przetwarzania danych (Dokumentację Ochrony Danych Osobowych). Obiektywnie przeprowadzony Audyt przez osoby z poza Firmy pozwala na ocenę organizacji procesów oraz jakości podejmowanych działań w zakresie ochrony informacji. Jest to również niezastąpione narzędzie w budowaniu świadomości konieczności ochrony informacji u pracowników.