Jesteśmy podmiotem wpisanym do bazy podmiotów uprawnionych do świadczenia usług rozwojowych z dofinansowaniem z funduszy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).