Kilka podstawowych zagadnień związanych z tematyką danych osobowych
Dla zainteresowanych podstawy prawne

 

RODO – jest to zbiór przepisów wydanych przez Parlament Europejski ustalający jednakowe zasady przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Przepisy te zaczniemy stosować od 25 maja 2018 roku. Ważne w nich jest to, że będą obowiązywały wszystkich mieszkańców i wszystkie podmioty przetwarzające dane bez względu na przepisy wydane w państwach członkowskich Unii.
Gdy zaczniemy stosować RODO stracą ważność wszystkie dotychczasowe przepisy określające zasady przetwarzania danych osobowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Kogo obejmie RODO? Te zasady zastosujemy do wszystkich czynności wykonywanych na danych osobowych. Nie będzie miało znaczenia, czy zastosujemy komputery, tablety, telefony, czy będziemy to robić w sposób tradycyjny, na papierze.
Artykuł 2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)