Oferujemy Państwu:

kompleksową pomoc przy wprowadzaniu zasad prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz informacji poufnych. Pomagamy w określeniu aktualnego stanu ochrony danych oraz zgodności stosowanych zasad postępowania z wymaganiami. Przygotujemy dokumentację „na miarę” Państwa firmy i doradzimy, jak bez zbędnych komplikacji zachować wysoki poziom bezpieczeństwa. Przeszkolimy pracowników firmy ukierunkowując ich na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy.

Jeśli Państwa firma posiada wdrożoną dokumentację ochrony danych osobowych, oferujemy audyt kontrolny w celu sprawdzenia zakresu i zasad stosowania postanowień dokumentacji przez pracowników. Dzięki temu umacnia się w świadomości osób pracujących z danymi konieczność właściwego postępowania z nimi. Dodatkowo osoby sumiennie wykonujące swoje obowiązki odczują satysfakcję i celowość swoich działań.

Zakres przygotowanej dokumentacji jest zgodny z nowymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO z uwzględnieniem przepisów branżowych.
Tematyka prowadzonych szkoleń jest ustalana indywidualnie i obejmuje przepisy tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) oraz specyficzne zagadnienia z dziedziny działalności klienta.

Doradzimy w jaki sposób najefektywniej bez ponoszenia zbędnych kosztów zorganizować system informatyczny wykorzystywany do przetwarzania danych.

Świadczymy usługi w zakresie:

Szkolenia
Dokumentacja
Doradztwo
Wdrożenia
Wdrożenia
Usługi Inaspektora
Pomoc po incydencie
Dochodzenie praw
Ocena ryzyka
Audyt wstępny
Audyt kontrolny
Usługi z dofinansowaniem

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach... <p style="text-align: right;"><em>Grace Hopper</em></p>,
Jeśli ograniczymy swoją wolność, by uzyskać bezpieczeństwo - stracimy obie te rzeczy... <p style="text-align: right;"><em>Benjamin Franklin</em></p>,
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada <p style="text-align: right;"><em>Alfred Hitchcock</em></p>,

Zaufali nam: