Skuteczna ochrona informacji bardzo często wiąże się z ponoszeniem kosztów na budowę i organizację stosownych zabezpieczeń. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają danym? Które z zagrożeń wymagają natychmiastowej interwencji, a które nie? Czy wydawać pieniądze na ograniczenie wszystkich zagrożeń? Na te i wiele innych pytań pomoże Państwu odpowiedzieć proces analizy możliwych i przewidywalnych zagrożeń. Raport z Szacowania (Analizy) Ryzyka pozwoli Państwu na podejmowanie właściwych decyzji w tym zakresie.