19wrz/17

Szacowanie ryzyka

Skuteczna ochrona informacji bardzo często wiąże się z ponoszeniem kosztów na budowę i organizację stosownych zabezpieczeń. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają danym? Które z zagrożeń wymagają natychmiastowej interwencji, a które nie? Czy wydawać pieniądzeRead More…